среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balaski z Winylu na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne przypadki.

Budowa balaski z Winylu na plot i furtkę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu gminie poza wyjątkowymi przypadkami.

Plotki z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady plastikowe na plot i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji i planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji sztachetki plastikowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak planowane ogrodzenia z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy projektowane sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий